• 1Stwórz swój profil.
  • 2Powiedz nam więcej o sobie.
  • 3Poprawność.
  • 4Ustawienia konta tradingowego oraz potwierdzenie.